Кампанията „Моята гора“ залесява 2 дка с цер

Инициативата ще се проведе в два последователни уикенда, като на 18 -19 март ще се обработи и почисти терена, а на 25 и 26 ще се засадят и самите дръвчета.

15.03.2017