Автостил
Адрес: Плевен 5800, бул. Георги Кочев №4
E-mail: avtostil@greatwall.bg

Продажба на нови и употребявани автомобили
Работно време: делнични дни – 09:00-18:00, събота – 09:00-15:00
Телефон: 064 807 680, 0885 950 364
Факс: 064 807 984
Е-mail: sales_avtostil@greatwall.bg

Сервизен център
Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №4
Работно време: делнични дни – 09:00-18:00, събота – 09:00-15:00
Телефон: 064 807 680, 0885 953 977
Факс: 064 807 984
Е-mail: service_avtostil@greatwall.bg