Great Wall по света

Представяне на Great Wall H6 Diesel в Чили

Репортаж на австралийски ТВ канал за сигурността на Great Wall SUV

Представяне на Great Wall Hover H5 в Южна Африка:

Представяне Steed 5 в Южна Африка: