Българското автомобилостроене

Булгаррено

1967 г. – 1970 г.

Произвежда се в Пловдив.

Пирин Фиат

1967 г. – 1971 г.

Произвежда се в завод „Балкан“ в Ловеч.

Москвич Алеко

1967 г. – 1988 г.

Произвежда се в завод „Балкан“ в Ловеч.

Ровър Маестро

1995 г. – 1996 г.

Произвежда се във Варна.